บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
ตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ)
20 เมษายน 2564
1 อัตรา
ตามตกลง
- ควบคุม/ดูแล การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของบริษัทให้ถูกต้อง
- ควบคุม/ดูแล รายงานภาษีต่าง ๆ และยื่นต่อกรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด
- ดูแลระบบงานบัญชีให้เสร็จทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
- ดูแลโปรแกรมระบบบัญชีให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบต้นทุนการผลิต และสต็อคสินค้า
- ดูแลสินค้าล้าสมัย และเสื่อมสภาพเพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบการจ่ายค่าคอมมิชชั่น
- ตรวจสอบรายงานงบการเงินทุกชนิดที่กำหนด
- พัฒนา และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี และระบบภาษีเป็นอย่างดี สามารถจัดทำงบการเงิน งบทดลองได้
5. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms. Office และ Express เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการพัฒนาระบบบัญชี
7. มีภาวะผู้นำ สามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาได้
8. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ
9. อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สมุทรปราการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าพาหนะ
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยขยันพิเศษ
- ประกันชีวิตกลุ่ม AIA
- เงินรางวัลจูงใจ (ค่าคอมกองกลาง)
- ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน, คลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, งานบวช, งานฌาปนกิจ ฯลฯ
- ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม
- ฝึกอบรมภายใน และภายนอก
- สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี 7 - 14 วัน
- ข้าวกลางวัน
- มีวันหยุดพิเศษ 20 เสาร์ต่อปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป

สำนักงานใหญ่ 714-720 ซอย เจริญนคร 40 ถนน เจริญนคร
แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สาขา 804 ซอย 14 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สาขา 168 ม. 5 ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สาขา 970 ม.5 ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-8624311-5 ต่อ 105, 106, 02-3243271-5, 02-7094381-4 , แฟกซ์ : 02-8627254, 02-3243670
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้ากลุ่มคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     2. พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ และโรงงานท็อปซัน) 21 เมษายน 2564
     3. พนักงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     4. ผู้จัดการบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     5. พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปพลาสแพค) 21 เมษายน 2564
     7. SALES EXECUTIVE (ปฎิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     8. SALES REPRESENTATIVE (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปอิมเมจ) 21 เมษายน 2564
     9. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่โรงงานท็อปพลาสแพ็ค) 21 เมษายน 2564