บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงานด้านการทำสื่อ Social
21 พฤศจิกายน 2563
2 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1.ดูแลช่องทาง Social media ของ สำนักพิมพ์
2.วางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมกับโปรเจกต์ของแต่ละแบรนด์สำนักพิม์ ออนไลน์และออฟไลน์
3.ประสานงานบรรณาธิการรายโปรเจกต์และนักออกแบบ เพื่อผลิตเนื้อหาและสื่อที่เหมาะสมกับแบรนด์หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่น
4.ประสานงานการตลาดของแผนกอื่นหรือบริษัทอื่นเพื่อกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นของแบนรด์สำนักพิมพ์
5. ตืดตามข่าวสารและเทรนด์หนังสือของแบรนด์คู่แข่งและโดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอและนำมาปรับใช้ ปรับปรุงกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นของแบรนด์สำนักพิมพ์
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-24 ปี
2. เป็นนักศึกษา สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,การตลาด,วารสารศาสตร์
3. สามารถใช้ Ms Office และ Social media ได้ดี
4. มีทักษะในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เช่น Podcast,Clip,Youtube etc.
5. มีความคิดสร้างสรรค์และเขียนสรุป PR หนังสือ/content ได้
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
-
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/87-90 อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-826-8000 ต่อ 8081,8642-8644 , แฟกซ์ : 02-826-8996
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance technician) 02 มีนาคม 2564
     2. นักศึกษาฝึกงานด้านการทำสื่อ Social 02 มีนาคม 2564
     3. พนักงานรับจัดจำหน่าย 02 มีนาคม 2564
     4. พนักงานบัญชี-เจ้าหนี้จัดจำหน่าย 02 มีนาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดสายงานสำนักพิมพ์ 02 มีนาคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่ดูแลสั่งสินค้า Non Book (Merchandising) 02 มีนาคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่ส่วนงานโปรโมชั่น 02 มีนาคม 2564
     8. พนักงานรับจัดจำหน่าย 02 มีนาคม 2564
     9. ผู้จัดการการตลาดการค้า 02 มีนาคม 2564
     10. ผู้จัดการบริหารสินค้า 02 มีนาคม 2564
     11. ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาอังกฤษ 02 มีนาคม 2564
     12. พนักงานคีย์ข้อมูล (พาร์ทไทม์ /นศ.ฝึกงาน) 02 มีนาคม 2564