บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
ตำแหน่ง : Sales Executive
07 สิงหาคม 2563
3 อัตรา
ตามประสบการณ์
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้า
• ติดตามงานที่ได้นำเสนอขายให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
• ตรวจเอกสารเพื่อยื่นซอง เสนอราคา และส่งมอบงาน
• ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
• ศึกษาข้อมูลสินค้า
• ร่วมมือในการดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ภายในองค์กร
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมองหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ อิเล็คทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ หรือ สาขาอื่นๆ
2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่บริษัทจำหน่าย
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
4. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ งานขาย มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีพาหนะเป็นของตนเอง มีใบขับขี่
6. มีความรับผิดชอบสูง และรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
8. มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของบริษัท
บางเขน , สายไหม
กรุงเทพมหานคร
ค่าคอมมิชชั่น, ค่าเสื่อมรถ, ค่าน้ำมัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และ ตรวจสุขภาพประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล์ [email protected]

บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 232/13-14 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สาขาระยอง : 267/208 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 02-9702974-84 , แฟกซ์ : 02-5528403
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Engineer 24 กันยายน 2563
     2. ช่างเทคนิค (ภาคกลาง) 24 กันยายน 2563
     3. Sales Executive 24 กันยายน 2563
     4. Telesales 24 กันยายน 2563