สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภายใต้การสนับสนุนจากสสส.
31 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กร
โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในภายนอก (ประสานระหว่างส่วนต่างๆของโครงการ และประสานกับผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง) ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี ** หากจบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะด้านการวิจัย
4. มีทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
5. มีทักษะด้านการสื่อสาร,ประสานงานและจัดประชุม
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางตามลำพังได้
นครปฐม
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tonypuy
tonypuy
ไม่ระบุ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
73210
โทรศัพท์ : 02-408-1600 , แฟกซ์ : 02-4081601 และ 02-4081602
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :