บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ตำแหน่ง : โฟร์แมน
27 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
15,000 บาท
ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา
- แก้ไขปัญหาตามหน้างาน
- จัดทำแผนงาน การอนุมัติ และเอกสารอื่น ๆ
1. อายุ 25 ปีขึ้นไป โดยไม่เกิน 45 ปี
2. มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน 2-5 ปีขึ้นไป
3. สามารถอ่านแบบ/ถอดแบบและคำนวณวัสดุที่ใช้ได้พอสมควร
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
6. วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
7. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เชียงใหม่
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
art.home.13
art.home.13
ไม่ระบุ

บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

38 หมู่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 082-5873016
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน 19 กันยายน 2563
     2. หัวน้าบัญชี 19 กันยายน 2563
     3. โฟร์แมน ต่างจังหวัด 19 กันยายน 2563
     4. วิศวกรขาย Sale Engineer 19 กันยายน 2563
     5. สถาปนิก 19 กันยายน 2563
     6. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 19 กันยายน 2563