บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ตำแหน่ง : หัวน้าบัญชี
27 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
20,000-30,000บาท
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการปรับปรุงบัญชี
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บริหารร้องขอ
- ตรวจสอบการทำงานของทางฝั่งบัญชีทั้งหมดและปรับปรุงระบบฝั่งบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปในด้านงานบัญชี
4. มีทักษะการบริหารทีมงาน และการเป็นหัวหน้างาน
5. มีความเป็นผู้นำและมีความละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์
6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความอดทน
เชียงใหม่
ประกันสังคม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
art.home.13
art.home.13
ไม่ระบุ

บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

38 หมู่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 082-5873016
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน 19 กันยายน 2563
     2. หัวน้าบัญชี 19 กันยายน 2563
     3. โฟร์แมน ต่างจังหวัด 19 กันยายน 2563
     4. วิศวกรขาย Sale Engineer 19 กันยายน 2563
     5. สถาปนิก 19 กันยายน 2563
     6. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 19 กันยายน 2563