ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
ตำแหน่ง : PRODUCTION SUB LEADER
24 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
ตามตกลง
1. ร่วมทีมดูแลการผลิตประจำวัน ตามแผนการส่งมอบจากลูกค้า
2. ช่วยอบรมพนักงานใหม่และพนักงานที่ปฏิบัติงานตามแผนการฝึกอบรม
3. ช่วยควบคุมการจัดส่งสินค้าตามแผนการส่งมอบแต่ละวัน
4. ช่วยติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเสนอผู้จัดการแผนกและร่วมทีมวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวน
การผลิต
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
6. ตระหนักในความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดดถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
7. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
1. ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิต่ำกว่าปวส. ต้องมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. มีทักษะในการสื่อสาร พูดอ่าน เขียน ได้ดี
ฉะเชิงเทรา
- ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันรถ 20 บาท/วัน
- ค่าเบี้ยขยัน 500 / 600 /700 บาท/ เดือน
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี,ชุดฟอร์ม 2 ครั้ง/ ปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสปลายปี
- จัดเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต (กรณีที่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
063-3596635
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์

52/2 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-845304 ต่อ 119 , แฟกซ์ : 038-845906
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA SUB LEADER 27 กันยายน 2563
     2. PRODUCTION SUB LEADER 27 กันยายน 2563
     3. NPPD SUB LEADER 27 กันยายน 2563
     4. Production Engineer Sub-Leader 27 กันยายน 2563
     5. INJECTION LEADER 27 กันยายน 2563