ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
ตำแหน่ง : NPPD SUB LEADER
24 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิตในช่วงของการทบทวนการผลิต
2. ทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้กับลูกค้า
3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตแต่ละโรงเพื่อทำการทดลองงานใหม่
4. ทดลองตัวอย่างงานใหม่
5. บันทึกผลการทดลองเกี่ยวกับงานใหม่ในแต่ละครั้งที่ทดลอง
6. ตรวจสอบงานใหม่ (ผิวหน้า, Color shade และการยึดเกาะ Adhesion)
7. วิเคราะห์ผลการทดลองงานใหม่ในกรณีที่พบปัญหาหน้างานหรือเบื้องต้นได้
8. ควบคุมแผนการทดลองงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด
9. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการทดลองงานใหม่
10. ตรวจสอบ และตรวจวัดงานใหม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษ (Delta E, Thickness test, Gloss Test)
11. จัดทำเอกสารอนุมัติการผลิต (PPAP)
12.จัดหาและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานใหม่ให้แผนก/ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
13. ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับวิธีการทำงานและเอกสารที่ต้องใช้ในการผลิตงานใหม่
14. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในช่วงการพัฒนาชิ้นงาน (Supplier)
15. ตระหนักในความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
16. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมเคมี, ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ปวส.มีประสบการณ์การทำงานที่ฝ่ายพัฒนาชิ้นส่วนใหม่อย่างน้อย 3 ปีหรือผ่านการพิจารณาจากผู้จัดการฝ่ายและผู้บริหาร
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (Word, Excel, Power point)
5. ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทุกระดับได้
6. มีความขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีการวางแผนงานที่ดี
8. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ฉะเชิงเทรา
เบี้ยขยัน 500 /600 / 700 บาท / เดือน
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี, ชุดฟอร์ม 2 ครั้ง/ปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสปลายปี - จัดเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต (กรณีที่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
- ปรับเงินประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
063-3596635
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์

52/2 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-845304 ต่อ 119 , แฟกซ์ : 038-845906
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA SUB LEADER 27 กันยายน 2563
     2. PRODUCTION SUB LEADER 27 กันยายน 2563
     3. NPPD SUB LEADER 27 กันยายน 2563
     4. Production Engineer Sub-Leader 27 กันยายน 2563
     5. INJECTION LEADER 27 กันยายน 2563