ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
ตำแหน่ง : INJECTION LEADER
24 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
1. รับคำสั่งการผลิตจากผู้จัดการแผนก
2. จัดเตรียม MOLD และ STAND BY M/C เพื่อพร้อมในการผลิต
3. ควบคุมดูแลพนักงานภายในชุดที่รับผิดชอบ (ในกะ)
4. ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (Target)
5. บันทึกเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในส่วนของ INJECTION ทั้งหมด
6. สามารถปรับฉีด SET-UP COMDITION ผลิตชิ้นงานในแต่ละ MODEL ตามที่ได้รับ Plan คำสั่งผลิตจาก
ผู้จัดการแผนกผลิต
7. สามารถปรับตั้งงานในแต่ละ MODELให้เหมือนครั้งสุดท้ายที่ทำการผลิตได้
8. ตระหนักในความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดดถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
9. ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
10. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่น และ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น
1. ผู้ชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวส. ต้องมีประสบการณ์ด้านการปรับฉีดพลาสติกอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถด้านการปรับฉีดพลาสติก
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเข้ากะได้
7. มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้
8. สามารถควบคุมดูแลพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบได้
9. มีความรู้ความความสามารถในการใช้ปั้นจั่น และผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่น
ฉะเชิงเทรา
เบี้ยขยัน 500 /600 / 700 บาท / เดือน
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี, ชุดฟอร์ม 2 ครั้ง/ปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสปลายปี - จัดเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต (กรณีที่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
- ปรับเงินประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
063-3596635
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์

52/2 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-845304 ต่อ 119 , แฟกซ์ : 038-845906
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA SUB LEADER 21 กันยายน 2563
     2. PRODUCTION SUB LEADER 21 กันยายน 2563
     3. NPPD SUB LEADER 21 กันยายน 2563
     4. Production Engineer Sub-Leader 21 กันยายน 2563
     5. INJECTION LEADER 21 กันยายน 2563