บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Programmer )
17 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
0
2.1 ควบคุมดูแล งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน
2.2 Support การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานภายในองค์กร
2.3 จัดสร้างโปรแกรม เขียนโปรแกรม สร้าง ดูแลระบบ ( System) งานภายในองค์กร
2.4 วางแผน จัดเก็บและรักษาข้อมูล (Data)สำคัญขององค์กร
2.5 จัดทำรายการทรัพย์สินที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
2.6 จัดทำและนำส่งเอกสารของทีม, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2.7 เป็นตัวแทนองค์กรร่วม ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
2.8 ควบคุมดูแล ค่าใช้จ่าย ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
1. เพศชายเพศหญิง
2. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ด้วย)
3. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมที่ดีใน VB.net, Visual Studio.Net, Java, JSP, C ++, SQL Server, Oracle, Unix
4. มีความรู้พื้นฐานด้านตรรกะทางธุรกิจ
5. ความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันและข้อ จำกัด ด้านเวลา
6. มีความซื่อสัตย์ มีทัศนะคติที่ดี มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. บุคลิกภาพดีมีใจรักการบริการกระตือรือร้นและทำงานหนัก
8. สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ
9. ประสบการณ์ (ปี) 0-10 ปี
พิษณุโลก
-สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตลอดเวลา
-สามารถรับงานอื่นๆ จากหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย
-ประกันสังคม
-ประกัน OPD-IPD
-ยูนิฟอร์ม
-ปรับเงินเดือนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tpsrrk
ไม่ระบุ

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด

164/1 หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 063-2720259 , แฟกซ์ : 055-301438
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR ประจำสาขาขอนแก่น 25 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Programmer ) 25 กันยายน 2563
     3. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนบน 25 กันยายน 2563
     4. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง 25 กันยายน 2563
     5. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนกลาง 25 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่ปทุมธานี 25 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่นนทบุรี 25 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่สมทรปราการ-บางนา 25 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบุรีรัมย์ 25 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดร้อยเอ็ด 25 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 25 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ธัญบุรี 25 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก 25 กันยายน 2563
     15. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตมีนบุรี 25 กันยายน 2563
     16. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์) 25 กันยายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดหนองคาย 25 กันยายน 2563
     18. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตบางกะปิ 25 กันยายน 2563
     19. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดขอนแก่น 25 กันยายน 2563
     20. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครสวรรค์ 25 กันยายน 2563
     21. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2563
     22. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กันยายน 2563
     23. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบึงกาฬ 25 กันยายน 2563
     24. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2563
     25. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น 25 กันยายน 2563