บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนกลาง
07 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
9120
ติดตามทวงถามหนี้ ลงพื้นที่รับทรัพย์สินคืน ในกลุ่มบัญชี Recovery สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ค้างชำระมากกว่า 380 วัน และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ค้างชำระมากกว่า 180 วัน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
1. จบการศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา หรือ ผ่านประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีรถยนต์กระบะส่วนตัวเพื่อรับทรัพย์สิน และมีใบขับขี่รถยนต์
4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power, point โปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆได้
6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
7. มีความซื่อสัตย์ มีทัศนะคติที่ดี มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ
9. มีวินัย ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ 2558 อย่างเคร่งครัด
นครศรีธรรมราช
-ค่าแรงรายวัน 380 บาท*24 วัน = 9,120 บาท
- ค่าเสื่อม+ค่าน้ำมัน 5,000 บาท/ค่าที่พักเบิกตามจริง
- ค่ารับทรัพย์สิน Incentive ตามเกณฑ์บริษัทฯ
- ค่าเก็บเงิน Incentive ตามเกณฑ์บริษัทฯ
- ผลตอบแทนอื่นๆ สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ผลงาน KPI ผ่านปรับเป็นพนักงานประจำตามนโยบายบริษัทฯ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tpsrrk
ไม่ระบุ

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด

164/1 หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 063-2720259 , แฟกซ์ : 055-301438
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR ประจำสาขาขอนแก่น 19 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Programmer ) 19 กันยายน 2563
     3. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนบน 19 กันยายน 2563
     4. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง 19 กันยายน 2563
     5. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนกลาง 19 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่ปทุมธานี 19 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่นนทบุรี 19 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่สมทรปราการ-บางนา 19 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบุรีรัมย์ 19 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดร้อยเอ็ด 19 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ธัญบุรี 19 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก 19 กันยายน 2563
     15. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตมีนบุรี 19 กันยายน 2563
     16. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์) 19 กันยายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดหนองคาย 19 กันยายน 2563
     18. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตบางกะปิ 19 กันยายน 2563
     19. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดขอนแก่น 19 กันยายน 2563
     20. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครสวรรค์ 19 กันยายน 2563
     21. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2563
     22. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2563
     23. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบึงกาฬ 19 กันยายน 2563
     24. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 19 กันยายน 2563
     25. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น 19 กันยายน 2563