บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
ตำแหน่ง : Senior Android Developer (Contact K.Sirorat 0650562509)
07 สิงหาคม 2563
3 อัตรา
60,000 - 80,000
• Design and develop applications for the Android platform

• Contribute to all aspects of the software development lifecycle

• Participate in Agile/Scrum software development process

• Collaborate with teams to analyses, design, and ship new features

• Fix software defects and improve applications performance

• Implement unit and automation test, security best practice, and API integrations in the applications

• Continuously learn and implement new technologies to maximize application performance


1. Relevant work experience in development and/or testing role.
2. Excellent verbal and written communication skills.
3. Technical background and an understanding of software testing.
4. Good development/scripting skills in common languages like Python, JAVA, Shell script, etc
5. Knowledge of automated testing tools, like Selenium, Robot, etc
6. Proven ability to manage and prioritize multiple, diverse projects simultaneously.
7. Must be flexible, independent and self-motivated.
8. Knowledge of Performance testing is an added advantage.
9. Experience with some common QA testing tools and best practice
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
Skills
• Proficient with Kotlin, Java, and Android SDK
• Experience with RxJava2, Retrofit2, OkHttp3, Concurrency concept
• Experience with Reactive programming
• Proficient understanding of design pattern such as MVP ,MVVM pattern
• Familiar with CICD process, Jenkins, and Fastlane
• Experience with unit and espresso automate test
• Knowledge of analytics tools such as Firebase, Google Analytic, Crashlytics.
• Experience with code versioning tools such as Git, SourceTree
• Understanding of security algorithm such as SHA1, SHA256, encryption, and decryption.
• Experience with developing SDK and OAuth concept a big plus
• Participate in the architecture and design of a feature early in the development cycle, influencing it to drive quality and adherence to specifications.
• Create documentation for QA process
• Maintain regular and punctual attendance at work.
• Owns continuous improvement for existing and new processes.
•All other duties as assigned.
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
htc0at
htc0at
Sirorat Anuttreeyakul (Oat)
Human Tech Recruitment Co., Ltd.
Mobile: 065 056 2509
Office: 02 026 3624-25
Fax: 02 026 3601
E-mail: [email protected]

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 16 ห้อง D ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-1171994
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด 198 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     101. Senior Sales Consultant(B2B2C) 25 กันยายน 2563
     102. HRBP Manager 25 กันยายน 2563
     103. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย 25 กันยายน 2563
     104. นักศึกษาฝึกงานแผนกสรรหาบุคลากร ด่วน !!! 25 กันยายน 2563
     105. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 25 กันยายน 2563
     106. teleseles ( กัส 0953240230 ) 25 กันยายน 2563
     107. Project Engineer 25 กันยายน 2563
     108. sales executive marketing *คนไทยสามารถพูด chaina ได้ ( คุณกัส 0953240230 ) 25 กันยายน 2563
     109. Sale Exclusive Marketing *คนไทยที่พูดภาษาพม่าได้* (ติดต่อ 098-2512312 คุณจอย) 25 กันยายน 2563
     110. Sale and Marketing *คนไทยที่พูดภาษาจีนได้* (ติดต่อ 098-2512312 คุณจอย) 25 กันยายน 2563
     111. เจ้าหน้าที่โทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     112. Senior Android Developer (Contact K.Sirorat 0650562509) 25 กันยายน 2563
     113. Teamlead sup 25 กันยายน 2563
     114. เทเลเซลล์ 25 กันยายน 2563
     115. INSURANCE SPECIALIST 25 กันยายน 2563
     116. Supervisor (Product PA) 30,000 25 กันยายน 2563
     117. HR ADMIN K.มิ้ง 0634166082 25 กันยายน 2563
     118. หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด (ติดต่อ คุณจอย 098-2512312) 25 กันยายน 2563
     119. พนักงานโทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     120. หัวหน้าแม่บ้าน (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     121. Maketting ภาษาจีน ( คุณกัส 092-898-0258 ) ต้องการด่วน 25 กันยายน 2563
     122. Maketting ภาษาพม่า (คุณกัส 0928980258 ) ต้องการด่วน 25 กันยายน 2563
     123. เจ้าหน้าที่โทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     124. เจ้าหน้าที่โทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     125. หัวหน้าแม่บ้าน / Cleansing Soup 15,000 + 25 กันยายน 2563