บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
ตำแหน่ง : Senior Android Developer (Contact K.Sirorat 0650562509)
07 สิงหาคม 2563
3 อัตรา
60,000 - 80,000
• Design and develop applications for the Android platform

• Contribute to all aspects of the software development lifecycle

• Participate in Agile/Scrum software development process

• Collaborate with teams to analyses, design, and ship new features

• Fix software defects and improve applications performance

• Implement unit and automation test, security best practice, and API integrations in the applications

• Continuously learn and implement new technologies to maximize application performance


1. Relevant work experience in development and/or testing role.
2. Excellent verbal and written communication skills.
3. Technical background and an understanding of software testing.
4. Good development/scripting skills in common languages like Python, JAVA, Shell script, etc
5. Knowledge of automated testing tools, like Selenium, Robot, etc
6. Proven ability to manage and prioritize multiple, diverse projects simultaneously.
7. Must be flexible, independent and self-motivated.
8. Knowledge of Performance testing is an added advantage.
9. Experience with some common QA testing tools and best practice
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
Skills
• Proficient with Kotlin, Java, and Android SDK
• Experience with RxJava2, Retrofit2, OkHttp3, Concurrency concept
• Experience with Reactive programming
• Proficient understanding of design pattern such as MVP ,MVVM pattern
• Familiar with CICD process, Jenkins, and Fastlane
• Experience with unit and espresso automate test
• Knowledge of analytics tools such as Firebase, Google Analytic, Crashlytics.
• Experience with code versioning tools such as Git, SourceTree
• Understanding of security algorithm such as SHA1, SHA256, encryption, and decryption.
• Experience with developing SDK and OAuth concept a big plus
• Participate in the architecture and design of a feature early in the development cycle, influencing it to drive quality and adherence to specifications.
• Create documentation for QA process
• Maintain regular and punctual attendance at work.
• Owns continuous improvement for existing and new processes.
•All other duties as assigned.
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
htc0at
htc0at
Sirorat Anuttreeyakul (Oat)
Human Tech Recruitment Co., Ltd.
Mobile: 065 056 2509
Office: 02 026 3624-25
Fax: 02 026 3601
E-mail: [email protected]

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 16 ห้อง D ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-1171994
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด 198 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     76. เจ้าหน้าที่โทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     77. หัวหน้าแม่บ้าน / Cleansing Soup 15,000 + 25 กันยายน 2563
     78. Programer .NET C# Software Development [ contact K.joy 098-2512312 ] 25 กันยายน 2563
     79. เจ้าหน้าที่โทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     80. พนักงานโทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     81. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 25 กันยายน 2563
     82. พนักงานโทรขายประจำออฟฟิต (คุณมิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     83. TELESALE พนักงานขายทางโทรศัพท์ ( BTS สุรสัก/ช่องนนทรีย์ ) กัส 0953240230 / guss2287 25 กันยายน 2563
     84. Telesales Supervisor (Product PA) ติดต่อ 0637353956 K.ติม 25 กันยายน 2563
     85. เจ้าหน้าที่โทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     86. พนักงานโทรขายประจำออฟฟิต (คุณมิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     87. TELESALE พนักงานขายทางโทรศัพท์ ( BTS อโศก ) คุณกัส 0953240230 / guss2287 25 กันยายน 2563
     88. telesale 25 กันยายน 2563
     89. พนักงานบัญชี 25 กันยายน 2563
     90. พนักงานโทรขายประจำออฟฟิต (มิ้ง 0634166082) 25 กันยายน 2563
     91. Sales BD (แม่บ้านและรปภ.) 25 กันยายน 2563
     92. Sales BD (แม่บ้านและรปภ.) 25 กันยายน 2563
     93. Logistics Manager 25 กันยายน 2563
     94. เจ้าหน้าที่โทรขาย (K.ติม) 25 กันยายน 2563
     95. พนักงานแนะนำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า 25 กันยายน 2563
     96. Demand planning & Supply Chain Manager 25 กันยายน 2563
     97. SAP HR Analyst 25 กันยายน 2563
     98. UxDesigner 25 กันยายน 2563
     99. Sales-Coordinate(Administrator) 25 กันยายน 2563
     100. Campaign Management 25 กันยายน 2563