บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
01 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
15,000
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี
จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค
จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53
จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี
1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่ตำ่กว่า 20 ปี
2. การศึกษา ปวส /ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 1 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรมแกรมทางบัญชี ตลอดจนเครื่องใช้สำนักงานได้
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รับแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษีอากร
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินหรือปัญหาด้านการเงิน
8. พร้อมเริ่มงานพิจารณาเป็นพิเศษ
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ หยุด วันอาทิตย์
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
plt_ksw
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน 10 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 10 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง 10 สิงหาคม 2563
     4. ผู้ช่วยช่างซ่อม 10 สิงหาคม 2563
     5. ธุรการ(ชั่วคราว) 10 สิงหาคม 2563