บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการ(ชั่วคราว)
01 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
400/วัน
บันทึกข้อมูลตามที่รับมอบหมาย
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป
1. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. ใช้โปรแกรม Word , Excel ได้
3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุด วันอาทิตย์
เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น.
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
plt_ksw
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน 09 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 09 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง 09 สิงหาคม 2563
     4. ผู้ช่วยช่างซ่อม 09 สิงหาคม 2563
     5. ธุรการ(ชั่วคราว) 09 สิงหาคม 2563