บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำกสิกร/แจ้งวัฒนะ)
30 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
1. บำรุงรักษาและแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
2. ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องกล ตามกำหนดเวลาที่กำหนด
3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามแผนการทำงาน
4. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
5. ดูแลซ่อมแซมงานระบบที่สามารถดำเนินการ โดยช่างอาคารได้
6. ประสานงานกับผู้รับเหมา ในส่วนเกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ในอาคาร
7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่นๆ เช่น หัวหน้า หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้ปฏิบัติงานการซ่อมแซม มีความปลอดภัยเรียบร้อย และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และบันทึกรายงานผล
8. จดบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องกล
9. บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์ และด้านสุขาภิบาล เป็นต้น
10. รายงานโดยตรงต่อหัวหน้าช่าง
11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าช่างและผู้จัดการอาคารมอบหมาย
1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
3. มีประสบการณ์ดูแลงานระบบภายในอาคาร 3 ปีขึ้นไป
4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความละเอียด ไหวพริบดี ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
6. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
7. มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
ดอนเมือง , หลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
starlink_th
starlink_th
ไม่ระบุ

บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-719-1166 ต่อ 825 คุณ นิภาพรรณ , แฟกซ์ : 0-2318-6885
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างแอร์ (ประจำตึกเอ็มไพร์) 06 สิงหาคม 2563
     2. ช่างอาคาร (ประจำอิมพีเรียล สำโรง) 06 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ประจำตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์) 06 สิงหาคม 2563
     4. ช่างเทคนิค(ประจำ Hub ขอนแก่น) 06 สิงหาคม 2563
     5. หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำกสิกร/แจ้งวัฒนะ) 06 สิงหาคม 2563
     6. General Electrical Service 06 สิงหาคม 2563
     7. ช่างเทคนิค 06 สิงหาคม 2563
     8. ช่างเทคนิค (แอร์ชิลเลอร์) 06 สิงหาคม 2563