MTL Muang Thai Life
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทดลองงาน
18 มิถุนายน 2563
5 อัตรา
20,000
- สร้างทีมงานและขยายทีมงาน โดยการให้ข้อมูล สำหรับการเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิต การลงทุน การออม และการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ด้วยพื้นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
1. ชาย - หญิง หรือ (เพศที่ 3 จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ กระตือรือร้น
3. มีทักษะในการบริหารทีม หรือ เคยบริหารทีมงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. วุฒิปริญญาตรี (หากเป็นสาขาวิชา การเงิน บัญชี ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีทัศนคติ และ มุมุมองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงบวก
6. ขยัน และ อดทน
เชียงใหม่
- ค่าบริหารทีมงาน
- เงินเดือน
- โบนัสพิเศษตามเป้าหมาย
- สัมนาท่องเที่ยวต่างประเทศ
- สัมนาท่องเที่ยวในประเทศ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
petertum
petertum
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL Muang Thai Life 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Online Sale & Marketing 23 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการทดลองงาน 23 กันยายน 2563
     3. ที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน 23 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการ 23 กันยายน 2563