บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
10 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน
วางแผนงานโครงการ ควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพ
1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีภาวะผู้นำ ความคิดเชิงระบบ ทักษะด้านการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับ
บางกะปิ , บึงกุ่ม , สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส และเสื้อฟอร์มบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

115/18 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 089-1174109, 02-9497515 , แฟกซ์ : 02-9497516
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน 01 ตุลาคม 2563
     2. ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ 01 ตุลาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่โครงการประจำมูลนิธิ 01 ตุลาคม 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ 01 ตุลาคม 2563
     5. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฏิบัติการ) 01 ตุลาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการประจำสำนักงาน 01 ตุลาคม 2563
     7. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 01 ตุลาคม 2563
     8. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ 01 ตุลาคม 2563
     9. นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ 01 ตุลาคม 2563