โรงเรียนวรรณสว่างจิต
ตำแหน่ง : ออกแบบสิ่งพิมพ์
12 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ออกแบบสิ่งพิม์ของโรงเรียนทุกรูปแบบ หนังสือ จุลสาร ป้ายประกาศ ฯลฯ
ถ่ายรูปกิจกรรม นักเรียน
ประสานงานส่วนต่างๆ
1. มีมนุษยสัมพันธื
2. ทำงานเป็นทีม
3. ซื่อสัตย์
4. อดทน
5. รอบคอบ
6. คิดบวก
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ โรงเรียนวรรณสว่างจิต 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ออกแบบสิ่งพิมพ์ 05 สิงหาคม 2563
     2. พี่เลี้ยงติดรถโรงเรียน 05 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่วิถีทัศน์ 05 สิงหาคม 2563
     4. ครูสอนคณิตศาสตร์ 05 สิงหาคม 2563
     5. ครูภาษาไทย 05 สิงหาคม 2563
     6. งานแม่บ้าน 05 สิงหาคม 2563
     7. พนักงานขับรถโรงเรียน 05 สิงหาคม 2563
     8. งานโภชนาการ 05 สิงหาคม 2563
     9. คนสวน ( สนใจสมัครโทร 0-2895-6944 ) 05 สิงหาคม 2563
     10. ครูภาษาอังกฤษประถมปลาย 05 สิงหาคม 2563