โรงเรียนวรรณสว่างจิต
ตำแหน่ง : ครูสอนคณิตศาสตร์
12 มิถุนายน 2563
2 อัตรา
ตามตกลง
จัดทำแผนการเรียนการสอน
1. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีใจรักและมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
5. หากมีประสบการณ์งานสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จอมทอง , บางขุนเทียน , บางบอน
กรุงเทพมหานคร
ตามกฏหมายแรงงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ โรงเรียนวรรณสว่างจิต 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ออกแบบสิ่งพิมพ์ 28 กันยายน 2563
     2. พี่เลี้ยงติดรถโรงเรียน 28 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่วิถีทัศน์ 28 กันยายน 2563
     4. ครูสอนคณิตศาสตร์ 28 กันยายน 2563
     5. ครูภาษาไทย 28 กันยายน 2563
     6. งานแม่บ้าน 28 กันยายน 2563
     7. พนักงานขับรถโรงเรียน 28 กันยายน 2563
     8. งานโภชนาการ 28 กันยายน 2563
     9. คนสวน ( สนใจสมัครโทร 0-2895-6944 ) 28 กันยายน 2563
     10. ครูภาษาอังกฤษประถมปลาย 28 กันยายน 2563