บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
ตำแหน่ง : Head of Accounting หัวหน้าแผนกบัญชี
11 มิถุนายน 2563
2 อัตรา
30k-50k
• ดูแลรับผิดชอบระบบงานบัญชีเจ้าหน้า (AP), บัญชีลูกหนี้ (AR), บัญชีแยกประเภท และบัญชีต้นทุน
o บัญชีเจ้าหนี้ (AP)
 ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจลงนาม
 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
 จัดทำใบสำคัญจ่าย เช็ค หรือเงินสด
 บันทึกการจ่ายเงิน ใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
 จัดทำรายการภาษีซื้อ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 และ สปส 10-1
 จัดเก็บใบเสร็จจ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้โดยง่าย
 จัดทำใบสรุปยอด และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งจัดเตรียมบัญทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทุกๆสิ้นเดือน
o บัญชีลูกหน้า (AR)
 รับผิดขอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีให้ทีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ อาทิเช่น รายการลูกหนี้ ตัดลูกหนี้
 จัดทำเอกสารวางบิล ใบแจ้งหนี้
 บันทึกบัญชีการรับชำระ ลูกหนี้ และบัญชีคุมยอดลูกหนี้
 จัดทำรายการภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 สรุปยอดลูกหนี้คงค้าง และจัดทำรายการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ เป็นประจำทุกเดือน
o บัญชีแยกประเภท
 จัดทำบัญชีทั่วไป เช่นรายการปรับปรุงบัญชี, บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์, การประมานการรายได้ และค่าใช้จ่ายรายเดือน
 สรุป และนำส่งภาษีทุกประเภทแก่กรมสรรพากร
 จัดทำงบการเงินต่างๆ และดูแลระบบบัญชี
 จัดทำรายงานทางบัญชีประจำวัน และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
o บัญชีต้นทุน
 บันทึกค่าใช้จ่าย รายการต้นทุน
 จัดทำขอมูลวิเคราะห์ต้นทุน
 ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้า เช่น วัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าคงคลัง คลอดจนเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนสินค้าคงเหลือจริง
 จัดทำ Cost Sheet เพื่อคำนวนต้นทุนของสินค้า
1. เพศ ชาย/หญิง
2. ประสบการณ์ 3-5 ปี •
3. สามารถทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์
ป้อมปราบศัตรูพ่าย , สัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@humantech
@humantech
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด 221 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เทเลเซลล์ 04 สิงหาคม 2563
     2. merchandise 04 สิงหาคม 2563
     3. เทเลเซลล์ 04 สิงหาคม 2563
     4. merchandise 04 สิงหาคม 2563
     5. TELESALE พนักงานขายทางโทรศัพท์ ( BTS สุรสัก/ช่องนนทรีย์ ) กัส 0953240230 / guss2287 04 สิงหาคม 2563
     6. TELESALE พนักงานขายทางโทรศัพท์ ( BTS อโศก ) คุณกัส 0953240230 / guss2287 04 สิงหาคม 2563
     7. พนักงานบัญชี 04 สิงหาคม 2563
     8. Sales BD (แม่บ้านและรปภ.) 04 สิงหาคม 2563
     9. Logistics Manager 04 สิงหาคม 2563
     10. sales executive marketing ( คุณกัส 0953240230 ) 04 สิงหาคม 2563
     11. sales executive marketing *คนไทยสามารถพูด Myanmar ได้ ( คุณกัส 0953240230 ) 04 สิงหาคม 2563
     12. CAMPAIGN MANAGEMENT – AM LEVEL 04 สิงหาคม 2563
     13. Pl/Sql Developer 04 สิงหาคม 2563
     14. พนักงานขายประกันทางโทรศัพท์ 04 สิงหาคม 2563
     15. IT Sopport .NET C# Software Development [ contact K.joy 098-2512312 ] 04 สิงหาคม 2563
     16. HR ADMIN K.มิ้ง 0634166082 04 สิงหาคม 2563
     17. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย 04 สิงหาคม 2563
     18. นักศึกษาฝึกงานแผนกสรรหาบุคลากร ด่วน !!! 04 สิงหาคม 2563
     19. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 04 สิงหาคม 2563
     20. teleseles ( กัส 0953240230 ) 04 สิงหาคม 2563
     21. Quality Control Manager 04 สิงหาคม 2563
     22. Project Engineer 04 สิงหาคม 2563
     23. Data Architect 04 สิงหาคม 2563
     24. sales executive marketing *คนไทยสามารถพูด chaina ได้ ( คุณกัส 0953240230 ) 04 สิงหาคม 2563
     25. Sale Exclusive Marketing *คนไทยที่พูดภาษาพม่าได้* (ติดต่อ 098-2512312 คุณจอย) 04 สิงหาคม 2563