บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
ตำแหน่ง : IOS Developer
11 มิถุนายน 2563
2 อัตรา
50K-100K
• Develop and maintenance of pragmatic high-quality software to support business requirement.
• Work with technology team to build a maintainable technology infrastructure including build & testing environment.
• Contribute to designing and building production systems on Client/Server and web application.
• Compose system design documents such as database diagram, user manual.
• Execute Unit Test and System Integration Test.
• Cooperate with other teams to work with their backend systems.
1. Bachelor's Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related field.
2. At least 0 – 5 years' experience in system development
3. Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure, excellent communications and interpersonal skill.
4. Computer Language – web application, C, C# .Net, Java, J2EE, JSP, Javascript, Java Servlet, Spring, Hibernate, EJB, Strut, Shell Script, PL/SQL, OOP, Android & IOS
5. OS & Database – Oracle, Teradata, Greenplum, Hadoop, Unix, Linux, MySQL, SQL Command/Server, Tunning and Data Stage.
6. Reporting Tool – Oracle OBIEE, SAS VA, Tableau, Cognos, Crystal Report.
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@humantech
@humantech
ไม่ระบุ

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 16 ห้อง D ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-1171994
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด 198 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Programmer (Java) / โปรแกรมเมอร์ (Java) 21 กันยายน 2563
     2. Programmer (Java) / โปรแกรมเมอร์ (Java) 21 กันยายน 2563
     3. Programmer (Java) / โปรแกรมเมอร์ (Java) 21 กันยายน 2563
     4. INSURANCE SPECIALIST 21 กันยายน 2563
     5. Assistant Corporate Legal Manager (Contact K.Sirorat 0650562509) 21 กันยายน 2563
     6. Customer Service (SOS Service) (Contact K.Sirorat 0650562509) 21 กันยายน 2563
     7. IT System Analyst ASP.NET 21 กันยายน 2563
     8. Telesales Supervisor [PA] [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     9. Telesales (Motor) [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     10. Non- Life Insurance Manager [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     11. Enforcement manager (Debt mediation process) (Contact K.Sirorat 0650562509) 21 กันยายน 2563
     12. พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     13. นักศึกษาฝึกงานแผนกสรรหาบุคลากร 21 กันยายน 2563
     14. Assist Collection Manager [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     15. พนักงานขาย ประจำออฟฟิศ สาขาอโศก พระรามเก้า รัชดา สีลม โซนBTS/ MRT 21 กันยายน 2563
     16. INSURANCE SPECIALIST 21 กันยายน 2563
     17. Assistant Corporate Legal Manager (Contact K.Sirorat 0650562509) 21 กันยายน 2563
     18. Customer Service (SOS Service) (Contact K.Sirorat 0650562509) 21 กันยายน 2563
     19. IT System Analyst ASP.NET 21 กันยายน 2563
     20. Telesales Supervisor [PA] [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     21. Telesales (Motor) [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     22. Non- Life Insurance Manager [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     23. Enforcement manager (Debt mediation process) (Contact K.Sirorat 0650562509) 21 กันยายน 2563
     24. พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales [Contact OAT :065-056-2509 ] 21 กันยายน 2563
     25. นักศึกษาฝึกงานแผนกสรรหาบุคลากร 21 กันยายน 2563