บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ตำแหน่ง : Project Manager (PM)
11 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
-เพื่อติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
-เพื่อควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามสัญญา
-บริหารความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจในการรับบริการและช่วยลูกค้าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
-บริหารการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามต้นทุนและรายได้ที่วางแผนไว้ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งบริหารกำลังคน
-ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วีธิคิด แนวทางการแก้ไขปัญหา ของการทำงานกับพนักงานในทีม
-ส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสายงาน ให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้
1. อายุ: 30 - 35
2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สามารถใช้ Ms. Project ,Ms.Office ได้ดี
5. มีความรู้ด้าน My SQL , Linux , Network เป็นต้น
6. มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี
7. มี Service Mind
8. สามารถรับแรงกดดันได้สูง มีความรับผิดชอบ
ทุ่งครุ , ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน
ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ
ชุดยูนิฟอร์ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรส เสียชีวิต
สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร
กองทุนการศึกษา
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าทรัพยากรบุคคล 01 ตุลาคม 2563
     2. Junior Developer (Programmer) 01 ตุลาคม 2563
     3. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 01 ตุลาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement) 01 ตุลาคม 2563
     5. Project Manager (PM) 01 ตุลาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester ) 01 ตุลาคม 2563
     7. IT Support 01 ตุลาคม 2563