เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( พื้นที่ กรุงเทพฯ )
11 มิถุนายน 2563
100 อัตรา
150000
ให้บริการลูกค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ ประกันเงินออมคุ้มครองมรดก วางแผนการเกษียณ
วางแผนการเงิน
1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
3. บุคคลิกภาพดี รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย
5. มีรถส่วนตัว หรือสามารถเดินทางเองได้
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. รักการบริการ
8. บริหารจัดการเวลาเองได้
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ผ่านทดลองงาน 4 เดือน บรรจุรับ 30,000 บาท
มีประกันกลุ่มคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล
มีโบนัส 4 ครั้ง/ปี
ทำงานจันทร์-ศุกร์
กรณี Part-time ทำควบคู่งานประจำได้
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0936924939
0936924939
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.ฉะเชิงเทรา ) 26 กันยายน 2563
     2. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.นครนายก ) 26 กันยายน 2563
     3. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.สระแก้ว ) 26 กันยายน 2563
     4. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( พื้นที่ กรุงเทพฯ ) 26 กันยายน 2563
     5. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.ปราจีนบุรี ) 26 กันยายน 2563