เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.ปราจีนบุรี )
11 มิถุนายน 2563
100 อัตรา
150000
ให้บริการลูกค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
ประอุบัติเหตุ ประกันเงินออมคุ้มครองมรดก วางแผนการเกษียณ
วางแผนการเงิน
1. อายุ 25 - 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
3. บุคคลิกภาพดี รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย
5. มีรถส่วนตัว หรือสามารถเดินทางเองได้
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. รักการบริการ
8. บริหารจัดการเวลาเองได้
ปราจีนบุรี
ผ่านทดลองงาน 4 เดือน บรรจุรับ 30,000
มีประกันกลุ่มคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล
มีโบนัส 4 ครั้งต่อปี
ทำงานจันทร์-ศุกร์
กรณี Part-time ควบคู่งานประจำได้
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0936924939
0936924939
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.ฉะเชิงเทรา ) 24 พฤศจิกายน 2563
     2. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.นครนายก ) 24 พฤศจิกายน 2563
     3. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.สระแก้ว ) 24 พฤศจิกายน 2563
     4. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( พื้นที่ กรุงเทพฯ ) 24 พฤศจิกายน 2563
     5. ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( จ.ปราจีนบุรี ) 24 พฤศจิกายน 2563