บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์)
07 กรกฎาคม 2563
3 อัตรา
9000
ติดตามทวงถามหนี้ ลงพื้นที่รับทรัพย์สินคืน ในกลุ่มบัญชี Recovery สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ค้างชำระมากกว่า 180 วัน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
ขอบเขตของงานตามตำแหน่ง FCR
• สืบค้นข้อมูล ติดต่อเจรจาต่อรอง เสนอทางเลือก และบันทึกผลการติดตามลงระบบ
• ลงพื้นที่ติดตามทรัพย์สิน ค้นหาข้อมูลเพื่อสืบหาทรัพย์สิน และรับทรัพย์สินกลับคืน
• ประสานงานกับทีมงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกองค์กร
• จัดทำและจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องแม่นยำ ชัดเจน ตามแนวปฏิบัติของแผนก
• เรียกรายงาน และอ่านวิเคราะห์รายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• หมั่นหาความรู้ และพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่เสมอ
1. การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา หรือ ผ่านประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
3. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Word Excel Power point โปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆได้
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
6. มีความซื่อสัตย์ มีทัศนะคติที่ดี มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ
8. สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตลอดเวลา
9. สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อรองรับเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานได้ตลอดเวลา
พิษณุโลก
-ค่าคอมมิชชั่น
-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุ
-รถยนต์บริษัทฯ
-ฟิสการ์ดน้ำมัน
-ค่าที่พัก
-เบี้ยเลี้ยง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
tpsrrk
tpsrrk
ไม่ระบุ

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด

164/1 หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 063-2720259 , แฟกซ์ : 055-301438
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR ประจำสาขาขอนแก่น 19 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Programmer ) 19 กันยายน 2563
     3. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนบน 19 กันยายน 2563
     4. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง 19 กันยายน 2563
     5. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนกลาง 19 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่ปทุมธานี 19 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่นนทบุรี 19 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำเขตพื้นที่สมทรปราการ-บางนา 19 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบุรีรัมย์ 19 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดร้อยเอ็ด 19 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ธัญบุรี 19 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก 19 กันยายน 2563
     15. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตมีนบุรี 19 กันยายน 2563
     16. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์) 19 กันยายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดหนองคาย 19 กันยายน 2563
     18. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตบางกะปิ 19 กันยายน 2563
     19. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดขอนแก่น 19 กันยายน 2563
     20. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครสวรรค์ 19 กันยายน 2563
     21. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2563
     22. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2563
     23. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดบึงกาฬ 19 กันยายน 2563
     24. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามCR ประจำพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 19 กันยายน 2563
     25. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น 19 กันยายน 2563