งาน -หางาน - ARCHITECTS11 CO.,LTD - Engineer Site

ARCHITECTS11 CO.,LTD
ตำแหน่ง : Engineer Site
02 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
• วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
• จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
• ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
• ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
• จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
1. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปี ขึ้นไป
3. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เช่น Microsoft Office
ภูเก็ต
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ARCHITECTS11 CO.,LTD 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Engineer Site 24 กันยายน 2563
     2. Architect 24 กันยายน 2563
     3. Interior Designer 24 กันยายน 2563
     4. นักศึกษาฝึกงาน Administrator 24 กันยายน 2563
     5. Office Engineer 24 กันยายน 2563
     6. M&E Engineer 24 กันยายน 2563