บริษัท ดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่ง : Solution Engineer
15 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
30,000 - 50,000
• Developing front end website, mobile app and connected TV architecture.
• Designing user interactions and experiences for all OTT platforms.
• Developing back end and middle ware applications.
• Creating servers and databases for functionality.
• Ensuring cross-platform optimization.
• Ensuring responsiveness of applications.
• Working alongside graphic designers for web and app design features.
• Seeing through a project from conception to finished product.
• Designing and developing APIs.
• Meeting both technical and consumer needs.
• Staying abreast of developments in web applications and programming languages.
• Ability to improvise, troubleshoot, and learn new skills on the job.
• Ability to communicate timelines effectively across business segments and staff.
1. Degree in Computer Science and at least 3 years experience in related fields.
2. Strong organizational and project management skills.
3. Proficiency with fundamental front end languages such as HTML5, CSS, JavaScript and JSON following SEO best practices.
4. Familiarity with JavaScript frameworks such as Angular JS, React and Amber.
5. Proficiency with service side languages such as Python, Ruby, Java, PHP and .Net.
6. Familiarity with database technology such as MySQL, Oracle and MongoDB.
7. Strong focus on front-end design and modern web practices to create an efficient UI/UX.
8. Experience in building social applications interfacing with Facebook, Youtube and Twitter.
9. Ability to operate and maintain VDO delivery platform.
บางเขน , สายไหม
กรุงเทพมหานคร
1) ตรวจสุขภาพประจำปี
2) ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
3) มีกองทุนประกันสังคม และสำรองเลี้ยงชีพ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Solution Engineer 26 กันยายน 2563