บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการวิชาการ (สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ)
30 มิถุนายน 2563
2 อัตรา
15000
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก (โรคและการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต) กลุ่มลูกค้าอาหารสัตว์เครือSPM
2. จัดอบรมให้ความรู้วิชาการด้านสัตว์ปีกให้ลูกค้าอาหารสัตว์
3. ทำตลาดสนับสนุนการขายอาหารสัตว์ปีก
4. สนับสนุนและสรรหาปัจจัยในการผลิตสัตว์ปีกให้กับลูกค้าอาหารสัตว์ (ยา วัคซีน อุปกรณ์ )
1. เพศชาย อายุ 23-25 ปี
2. จบป.ตรี สัตวศาสตร์ สาขา สัตว์ปีก และ สัตว์น้ำ
3. ประสบการณ์งานฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์น้ำ อย่างน้อย 1-2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ พร้อมมีใบขับขี่
5. สามารถทำงานตจว.ได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่องาน ขยัน อดทน มีวุฒิภาวะ
7. มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ
ราชบุรี
1.มีค่าคอม มีเบี้ยเลี้ยง
2. ประกันสังคม โบนัสตามลประกอบการ
3. ชุดฟอร์มฟรี ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
4. บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ( ค่าอาหาร ค่าไฟ จ่ายเอง)
5.วันหยุดตามประกาศ
6. การจัดเลี้ยงปีใหม่
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ติดต่อคุณ สุกัญญา 081-8586637
หรือคุณสุริยา 080-6505775

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

125 หมู่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 032-229783 หรือ 081-3087274 (ฝ่ายบุคคล) , แฟกซ์ : 032-282555
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานที่บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด อ.จอมบึง) 19 กันยายน 2563
     2. พนักงานขาย (อาหารสัตว์เลี้ยง) 19 กันยายน 2563
     3. ช่างไฟฟ้า 19 กันยายน 2563
     4. ช่างยนต์ 19 กันยายน 2563
     5. วิศวกรไฟฟ้า 19 กันยายน 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 19 กันยายน 2563
     7. สัตวแพทย์ (ควบคุมฟาร์มสุกร) 19 กันยายน 2563
     8. ช่างประจำฟาร์ม 19 กันยายน 2563
     9. พนักงานเลี้ยงสุกร 19 กันยายน 2563
     10. พนักงานขาย 19 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฟาร์ม 19 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 19 กันยายน 2563
     13. นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา 19 กันยายน 2563
     14. พนักงานบริการวิชาการ 19 กันยายน 2563
     15. พนักงานควบคุมเครื่องจักร 19 กันยายน 2563
     16. พนักงานบริการวิชาการ (สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ) 19 กันยายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 19 กันยายน 2563
     18. ช่างซ่อมบำรุง 19 กันยายน 2563
     19. พนักงานเลี้ยงสุกร 19 กันยายน 2563
     20. สัตวบาล 19 กันยายน 2563