บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการวิชาการ (สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ)
30 มิถุนายน 2563
2 อัตรา
15000
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก (โรคและการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต) กลุ่มลูกค้าอาหารสัตว์เครือSPM
2. จัดอบรมให้ความรู้วิชาการด้านสัตว์ปีกให้ลูกค้าอาหารสัตว์
3. ทำตลาดสนับสนุนการขายอาหารสัตว์ปีก
4. สนับสนุนและสรรหาปัจจัยในการผลิตสัตว์ปีกให้กับลูกค้าอาหารสัตว์ (ยา วัคซีน อุปกรณ์ )
1. เพศชาย อายุ 23-25 ปี
2. จบป.ตรี สัตวศาสตร์ สาขา สัตว์ปีก และ สัตว์น้ำ
3. ประสบการณ์งานฟาร์มสัตว์ปีกและสัตว์น้ำ อย่างน้อย 1-2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ พร้อมมีใบขับขี่
5. สามารถทำงานตจว.ได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่องาน ขยัน อดทน มีวุฒิภาวะ
7. มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ
ราชบุรี
1.มีค่าคอม มีเบี้ยเลี้ยง
2. ประกันสังคม โบนัสตามลประกอบการ
3. ชุดฟอร์มฟรี ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
4. บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ( ค่าอาหาร ค่าไฟ จ่ายเอง)
5.วันหยุดตามประกาศ
6. การจัดเลี้ยงปีใหม่
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ติดต่อคุณ สุกัญญา 081-8586637
หรือคุณสุริยา 080-6505775

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สัตวบาลส่งเสริมโครงการประกันราคาสุกรขุน 06 สิงหาคม 2563
     2. ช่างไฟฟ้า 06 สิงหาคม 2563
     3. ช่างยนต์ 06 สิงหาคม 2563
     4. นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา 06 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานบริการวิชาการ 06 สิงหาคม 2563
     6. พนักงานฝ่ายผลิต 06 สิงหาคม 2563
     7. พนักงานควบคุมเครื่องจักร 06 สิงหาคม 2563
     8. พนักงานบริการวิชาการ (สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ) 06 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 06 สิงหาคม 2563
     10. ช่างประจำฟาร์ม 06 สิงหาคม 2563
     11. พนักงานเลี้ยงสุกร 06 สิงหาคม 2563
     12. พนักงานขาย 06 สิงหาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฟาร์ม 06 สิงหาคม 2563
     14. ช่างซ่อมบำรุง 06 สิงหาคม 2563
     15. พนักงานเลี้ยงสุกร 06 สิงหาคม 2563
     16. สัตวบาล 06 สิงหาคม 2563