บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
23 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
N/A
ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
เสนอวิธีการ และแนวทางในการแก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
ให้คำแนะนำในการออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานรวมทั้งเสอนแนะนำดีข้อเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ
ติดตั้งและดูแลระบบโทรศัพท์ของบริษัทฯ และของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโทรศัพท์
เฝ้าระวังการทำงาน และการเดินระบบภายในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างปกติ หรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขทันที
ให้คำแนะนำในการทำงาน และสอนงานแก่ผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า
วิเคราะห์ สรุป และรายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย
2. อายุ 22-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.
4. จบสาขาไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้า/เครื่องกล
5. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ความปอดภยในการทำงาน
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
8. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่เกี่ยงงานไม่ทิ้งงาน ทำงานให้เสร็จในกรอบเวลาที่กำหนด
9. มีใจรักงานด้านการให้บริการ การทำงานด้วยตัวเอง และการทำงานเป็นทีม
ฉะเชิงเทรา
1.ค่าอาหาร
2.ค่าเดินทาง
3.เบี้ยขยัน
4.ประกันสังคม
5.สวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์.จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า 19 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ / จัดซื้อ 19 กันยายน 2563