สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน (500 ชั่วโมง หรือ โครงการสหกิจศึกษา)
12 พฤษภาคม 2563
2 อัตรา
-
ไม่ระบุ
1. กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3
2. มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างฝึกงาน (ออกนอกสถานที่มีเบี้ยเลี้ยงเพิ่ม)
3. มีเป้าหมายจะทำงาน ทางด้านบัญชี หรืองานตรวจสอบต่อไป
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
หลักฐานการสมัครงาน
1. TRANSCRIPT
2. รูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kaysasi2017
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน (500 ชั่วโมง หรือ โครงการสหกิจศึกษา) 24 มกราคม 2564
     2. พนักงานบัญชี (Accounting staff) 24 มกราคม 2564
     3. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Junior Audit Assistant) 24 มกราคม 2564