สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (Accounting staff)
12 พฤษภาคม 2563
2 อัตรา
-
สำนักงานตรวจสอบบัญชี ต้องการบุคคลากรที่มาร่วมทำงานกับเรา เป็นสำนักงานที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบกว่า 30 ปี ต้องการบุคคลากรเพิ่มเติมดังนี้
1. จบ ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. อายุไม่เกิน 25 ปี
3. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และตั้งใจทำงาน
4. สามารถใช้ Microsoft Word, Excel หรือ Program บัญชีได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5. นักศึกษาปีที่ 4 ที่รอฟังผลการเรียนสามารถสมัครได้
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
เบี้ยเลี้ยงเมื่อออกนอกสถานที่
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kaysasi2017
หลักฐานการสมัครงาน
1. TRANSCRIPT
2. รูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน (500 ชั่วโมง หรือ โครงการสหกิจศึกษา) 21 กันยายน 2563
     2. พนักงานบัญชี (Accounting staff) 21 กันยายน 2563
     3. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Junior Audit Assistant) 21 กันยายน 2563