โรงพยาบาลนนทเวช
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
11 พฤษภาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
รับผิดชอบงานกำหนดนโยบายคุณภาพและความปลอดภัย วางแผนกลยุทธ์ประจำปี จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย (QPS) แผนงานบริหารความเสี่ยง แผนงานกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ ระดับองค์กร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี งาน Facilitate งาน Coaching การประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) ให้แก่ทีมคณะกรรมการ ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (Continuous Quality Improvement) งานตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit ;IQA) งานตรวจติดตาาคุณภาพภายนอก (External Quality Audit; EQA) งาน Clinical Tracer ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตามผลลัพธ์คุณภาพการดูแลรักษาของทีม SBU ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
5. มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ปี
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ส่ง CV มาที่ [email protected]

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ โรงพยาบาลนนทเวช 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 25 พฤศจิกายน 2563