โรงพยาบาลนนทเวช
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนก ICU & CCU
11 พฤษภาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
รับผิดชอบ วางแผน นำสู่การปฏิบัติ ควบคุมกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินการ ตั้งแต่งานบริหารจัดการงานปฏิบัติการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาการบริการ รวมถึงงานพัฒนาบุคลากร ICU&CCU เพิ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย
1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก ทั้ง สูติ ศัลย์ MED และเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป อย่างน้อย 3-5 ปี
นนทบุรี
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ โรงพยาบาลนนทเวช 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 05 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการแผนก ICU & CCU 05 สิงหาคม 2563
     3. พยาบาลผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพ 05 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานทำความสะอาด 05 สิงหาคม 2563