บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด
ตำแหน่ง : [ด่วน] เจ้าหน้าที่ตอบและวิเคราะห์ปัญหาลูกค้าร้องเรียน AIS Call center (Customer Complaint) จ.นครราชสีมา
05 พฤษภาคม 2563
4 อัตรา
15,000-17,000
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้าตามที่แจ้งผ่าน Call Center หรือจากแหล่งต่างๆ โดยตรวจสอบกับข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ ตอบคำถาม ติดต่อกับลูกค้า และกรองปัญหา พร้อมสรุปปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายวิศวกรรมนำไปแก้ไข โดยครอบคลุมทั้ง Voice , Data 3G/4G/5G และ Fixed Broadband ( AIS Fibre )
1. จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการ Computer, IT, ประชาสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้งาน Computer เน้นการใช้งาน MS Office เป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
นครราชสีมา
สามารถปฎิบัติงานได้ทันทีหรือมีภูมิลำเนาอยู่ จ.นครราชสีมา หรือ พื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณา เป็นพิเศษ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ichitech.telecom
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :