บริษัท เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (สาขาที่ 00001)
ตำแหน่ง : ประสานงานขาย
17 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
13,000
ติดต่อประสานงานการขาย และงานที่ทางบริษัทมอบหมายให้ตามความเหมาะสม
1. ชาย หญิง / อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
3. บุคลิกดี มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ทัศนคติดี
4. มีความรับผิดชอบสูง
5. สามารถเริ่มงานได้ทันที
คลองสามวา , มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ตามโครงสร้างของบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@501mmvvt
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (สาขาที่ 00001) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด วิศวกรขาย/Sale Engineer 23 กันยายน 2563
     2. ประสานงานขาย 23 กันยายน 2563