ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร (Full-Time) ยังเปิดรับอยู่!!!
16 เมษายน 2563
1 อัตรา
17,000
รับยาและจัดเรียงบนชั้น
จัดทำรายงานขย.9
ป้อนข้อมูลรายการขายลงคอมพิวเตอร์
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร้าน
แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าโดยทั่วไป
1. จบเทคนิคเภสัชกรรมจากวิทยาลัยสาธารณสุข
2. มีประสบการณ์ร้านขายยาในตำแหน่งขายหน้าร้านอย่างต่ำ 2 ปี
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
4. มีความซื้อสัตย์ สุภาพ เรียบร้อย
5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เฉพาะตรงตามตำแหน่งจากการสัมภาษณ์
นนทบุรี
- เวลาปฏิบัติงาน 8.00-20.30 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
- วันหยุดคือวันอาทิตย์ เวลาทำงานนี้มีล่วงเวลาประมาณ 40-60 ชั่วโมงต่อเดือน
- อัตราล่วงเวลา 75 บาทต่อชั่วโมง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ร้านรวมยาพระราม 5 (Ruam Ya Rama 5 Pharmacy) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยเภสัชกร (Full-Time) ยังเปิดรับอยู่!!! 24 พฤศจิกายน 2563
     2. เภสัชกร (Part-Time) 24 พฤศจิกายน 2563
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร (Part-Time) (ขึ้นกับวันเวลาว่างของแต่ละเดือน) 24 พฤศจิกายน 2563