บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
26 พฤษภาคม 2563
1 อัตรา
20000-40000 ตามความสามารถ
ไม่ระบุ
1. เพศชาย / เพศหญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.)
3. มีใบรับรองวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
5. มีรถยนต์ส่วนตัว
ระยอง
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานส่งเอกสาร 25 กันยายน 2563
     2. คนงาน / ผู้ช่วยช่างเทคนิค 25 กันยายน 2563
     3. แม่บ้าน 25 กันยายน 2563
     4. ผู้ช่วยวิศวกร 25 กันยายน 2563
     5. พนักงานธุรการ / พิมพ์รายงาน 25 กันยายน 2563
     6. วิศวกรโยธา 25 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / ประสานงาน 25 กันยายน 2563
     8. ช่างยนต์ 25 กันยายน 2563
     9. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 25 กันยายน 2563
     10. ช่างเทคนิค 25 กันยายน 2563