บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
26 พฤษภาคม 2563
5 อัตรา
9000-12000
ทำงานทดสอบตัวอย่างประจำห้องปฎิบัติการ
เป็นผู้ช่วยวิศวกร
1. วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
2. เพศชาย - หญิง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักงานบริการ
4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาพิเศษ
5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
ระยอง
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานส่งเอกสาร 25 กันยายน 2563
     2. คนงาน / ผู้ช่วยช่างเทคนิค 25 กันยายน 2563
     3. แม่บ้าน 25 กันยายน 2563
     4. ผู้ช่วยวิศวกร 25 กันยายน 2563
     5. พนักงานธุรการ / พิมพ์รายงาน 25 กันยายน 2563
     6. วิศวกรโยธา 25 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / ประสานงาน 25 กันยายน 2563
     8. ช่างยนต์ 25 กันยายน 2563
     9. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 25 กันยายน 2563
     10. ช่างเทคนิค 25 กันยายน 2563