บริษัทไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จำกัด
ตำแหน่ง : Presales Engineer
13 มีนาคม 2563
1 อัตรา
20,000
• มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำ Presentation และเขียน Diagram โดยใช้ Viso ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้ด้าน IT Infrastructure หลากหลายด้าน เช่น Server, Storage, Network, Backup Solution, Security เป็นต้น
• มีความรู้ด้าน Software ไม่ว่าเป็น Microsoft, IBM, Symantec, Trend micro, เป็นต้น
• มีความรู้ด้าน Server, Application, และ Desktop Virtualization เป็นต้น
• มีความสามารถออกแบบระบบ IT Infrastructure ได้เป็นอย่างดี
1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3. สามารถทำ Presentation และเขียน Diagram โดยใช้ Viso ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ด้าน IT Infrastructure หลากหลายด้าน เช่น Server, Storage, Network, Backup Solution, Security เป็นต้น
5. มีความรู้ด้าน Software ไม่ว่าเป็น Microsoft, IBM, Symantec, Trend micro, เป็นต้น
6. มีความรู้ด้าน Server, Application, และ Desktop Virtualization เป็นต้น
7. มีความสามารถออกแบบระบบ IT Infrastructure ได้เป็นอย่างดี
นนทบุรี
ประกันสังคม, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ท่องเที่ยวประจำปี, ตรวจสุขภาพ, เบี้ยขยัน, เงินพิเศษ, เงินช่วยเหลือการสมรส, เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือการมรณกรรม, ของขวัญปีใหม่, งานเลี้ยงปีใหม่, โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Presales Engineer 21 กันยายน 2563
     2. Sales IT Executive 21 กันยายน 2563