บริษัท เวลด์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : โฟร์แมน
14 พฤษภาคม 2563
3 อัตรา
0
• ถอดแบบ และประเมินราคา สำหรับการประมูลงาน
• ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
• ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
• ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
• ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
• ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
• รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ชายไทย
2. วุฒิการศึกษา ป.ว.ส ก่อสร้าง ขึ้นไป
3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Word, Excel, Power Point, Photoshop, AutoCad, SketchUp
4. มีความรู้งานสารพัดช่าง
5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวลด์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Customer Service 25 กันยายน 2563
     2. ธุรการประจำโครงการ 25 กันยายน 2563
     3. ช่างเขียนแบบ 25 กันยายน 2563
     4. โฟร์แมน 25 กันยายน 2563
     5. นักบัญชี (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) 25 กันยายน 2563
     6. วิศวกร 25 กันยายน 2563