บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ตำแหน่ง : สถาปนิก
27 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
20,000-30,000บาท
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. เขียนแบบและนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
3. เคลียร์แบบ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1. มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีใบประกอบวิชาชีพ
5. มีความสามารถในการวางแผน ติดตามงาน และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
เชียงใหม่
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
art.home.13
art.home.13
ไม่ระบุ

บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

38 หมู่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 082-5873016
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน 19 กันยายน 2563
     2. หัวน้าบัญชี 19 กันยายน 2563
     3. โฟร์แมน ต่างจังหวัด 19 กันยายน 2563
     4. วิศวกรขาย Sale Engineer 19 กันยายน 2563
     5. สถาปนิก 19 กันยายน 2563
     6. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 19 กันยายน 2563