บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต พิษณุโลก
ตำแหน่ง : ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดนครสวรรค์
04 มีนาคม 2563
20 อัตรา
-
-ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม
- ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าธุรกิจ
- สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามที่โครงการกำหนด
1. ปริญญาตรีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัย ( ไม่จำกัดสาขา )
2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป ด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. .อายุระหว่าง 25-45 ปี รักการเรียนรู้ บุคลิกภาพดี
4. มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครสวรรค์
-รายได้ตามความสามารถ
-เงินสนับสนุนพิเศษ ( ขึ้นอยู่กับผลงานแต่ละเดือนจ่ายให้ 12 เดือน )
- ค่าคอมมิชชั่น โบนัสไตรมาส โบนัสรายปี
-เงินรางวัลแข่งขันของบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ratchada6815
ratchada6815
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต พิษณุโลก 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดพิจิตร 06 สิงหาคม 2563
     2. ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดสุโขทัย 06 สิงหาคม 2563
     3. ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดเชียงใหม่ 06 สิงหาคม 2563
     4. ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดกำแพงเพชร 06 สิงหาคม 2563
     5. รับผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดพิษณุโลก 06 สิงหาคม 2563
     6. ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดกำแพงเพชร 06 สิงหาคม 2563
     7. ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ 06 สิงหาคม 2563
     8. ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดพิษณุโลก 06 สิงหาคม 2563
     9. ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดพิจิตร 06 สิงหาคม 2563
     10. ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดนครสวรรค์ 06 สิงหาคม 2563
     11. ที่ปรึกษาทางการเงิน จังหวัดนครสวรรค์ 06 สิงหาคม 2563
     12. ผู้แนะนำการลงทุน จังหวัดสุโขทัย 06 สิงหาคม 2563