บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
23 มีนาคม 2563
1 อัตรา
ไม่ระบุ
1.บันทึกข้อมูล
2.จัดทำเอกสาร
3.ประสานงาน
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
ชุมพร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าช่าง 12 สิงหาคม 2563
     2. แม่บ้าน 12 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ QC. 12 สิงหาคม 2563
     4. เลขานุการ 12 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานขับรถเทเลอร์ 12 สิงหาคม 2563
     6. ช่างเครื่องยนต์ 12 สิงหาคม 2563