บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานขายปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ (ปุ๋ยเกร็ด)
27 เมษายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง + ค่าที่พัก + ค่าอาหาร + ค่า Commission, ค่าพาหนะ
1.วางแผนการขายสินค้ากลุ่มปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์
2.นำเสนอผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ
3.สามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าไฮโดรโปนิกส์
5.รายงานยอดขายต่อผู้บังคับบัญชา
1. เพศชายหรือเพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดร เมล่อน เป็นต้น
4. มีประสบการณ์ด้านงานขายปุ๋ยเกล็ดอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
5. มีทักษะการขาย / ชอบความท้าทาย / มีความอดทน
6. สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้ดี
7. สามารถขับรถไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
สมุทรปราการ
สวัสดิการบริษัทฯ
1. โบนัสประจำปี
2. ปรับค่าจ้างประจำปี
3. นำเที่ยวประจำปี
4. กีฬาสีประจำปี
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. ชุดฟอร์มบริษัทฯ
7. เบี้ยขยัน
8. เบี้ยเลี้ยง
9. ประกันอุบัติเหตุ
10. ลากิจได้รับค่าจ้าง 5 วันทำงาน
11.ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน
12. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, ค่าคลอดบุตร, ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์, กรณีบ้านเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14.กองทุนประกันสังคม
15.กองทุนเงินทดแทน

สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0863076338
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 09 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานขายปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ (ปุ๋ยเกร็ด) 09 สิงหาคม 2563
     3. แม่บ้าน (ประจำสำนักงาน) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     4. แม่บ้าน (ประจำบ้านนาย) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 09 สิงหาคม 2563
     6. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเกษตร) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 09 สิงหาคม 2563