ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
ตำแหน่ง : .Net Developer (IT Support Programmer)
12 มิถุนายน 2563
3 อัตรา
18000 หรือตามที่ตกลง
เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วย .Net Technology
สนับสนุน ช่วยเหลือ การทำงานของ Help desk เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

**ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่
1. เขียนC# หรือ v.net ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server
3. มีความรู้ด้าน OOP และ System Design
4. มีทัศนะคติเชิงบวก ทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารเข้าใจง่าย เป็นกันเอง
ไม่ระบุ
- ประกันสังคม
- โบนัส
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเดินทาง
- ชุดพนักงาน
- สัมมนาประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0849877034
0849877034
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์ 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Exclutive 24 กันยายน 2563
     2. ASP.NET MVC Programmer 24 กันยายน 2563
     3. .Net Programmer [ประจำสาขากรุงเทพ] 24 กันยายน 2563
     4. Project Manager (PM) 24 กันยายน 2563
     5. .Net Developer (IT Support Programmer) 24 กันยายน 2563
     6. System Analysis (SA) 24 กันยายน 2563