บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู
02 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนดในพื้นที่

**** ปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัด หนองบัวลำภู****
1. เพศ หญิง – ชาย อายุ 22-40 ปี
2. จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการขาย
4. มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้
5. มีความกระตือรือร้น และมีวินัยการทำงานที่ีดี พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. ชอบงานขายและพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้า ทัศนคติดี
7. มีความกระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม
8. ต้องการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งทางด้านบุคลิกภาพและศักยภาพ อดทนภายใต้ความกดดันได้ดี
9. ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ เท่านั้น***
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานจัดเลี้ยงปีใหม่
- พักร้อนประจำปี 6 วัน(ต้องมีอายุงานครบตามบริษัทกำหนด)
- สิทธิการลาป่วย
- ทำงาน จันทร์-เสาร์
- ค่าคอมมิชชั่น
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม(เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป)
-**มีค่าใช้จ่ายค่าอบรมก่อนการทำงาน 12,000 บาทตลอดระยะเวลา 1 ปี และบุคคลค้ำประกัน 2 คน**ในวันฝึกอบรม
- นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์
และสำเนาจดทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
มาพร้อมกับเอกสารสมัครงาน ในวันที่มาสัมภาษณ์งานด้วย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
hr0830726385
ไม่ระบุ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-5877972, 094-3277020,083-0726385
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 53 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดบุรีรัมย์ ***ด่วน*** 02 กรกฎาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว 02 กรกฎาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดกาญจนบุรี 02 กรกฎาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ปราจีนบุรี 02 กรกฎาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด เลย **ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู 02 กรกฎาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดเลย 02 กรกฎาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน 02 กรกฎาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดพะเยา **ด่วน** 02 กรกฎาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี **ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่กราฟิก 02 กรกฎาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 02 กรกฎาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 02 กรกฎาคม 2563
     15. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเคมี 02 กรกฎาคม 2563
     16. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02 กรกฎาคม 2563
     17. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาอังกฤษ 02 กรกฎาคม 2563
     18. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 02 กรกฎาคม 2563
     19. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 02 กรกฎาคม 2563
     20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     23. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 02 กรกฎาคม 2563
     25. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** 02 กรกฎาคม 2563