MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : Sale Manager
08 สิงหาคม 2563
2 อัตรา
20,000 ขึ้นไป
- บริหารงาน ประชุม อมรม
- ขยายการตลาด ประสานงานขาย
- ฝึกอบรม พัฒนาตนเองและบุคคลากร
- ออกตลาด พบปะกลุ่มลูกค้า
1. ชาย/หญิง อายุ 27ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ งานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเป็นพิเศษ
3. วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
4. มีพาหนะส่วนตัว และมีใบอนุญาติขับขี่
5. ชอบงานพัฒนาตนเอง และท้าทายความสามารถ
เชียงใหม่
-เงินเดือน
-เงินส่งเสริม
-เงินโบนัส รายเดือน/ไตรมาส/ปี
-เงินรางวัลประจำเดือน การทัศนศึกษาต่างประเทศ
-ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต ประกันสังคม เบิกค่าเดินทางฝึกอบรม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักการตลาดออนไลน์ 12 สิงหาคม 2563
     2. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 12 สิงหาคม 2563
     3. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 12 สิงหาคม 2563
     4. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น7 12 สิงหาคม 2563
     5. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 12 สิงหาคม 2563
     6. Sale Manager 12 สิงหาคม 2563
     7. เลขานุการ 12 สิงหาคม 2563
     8. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 12 สิงหาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาการเงิน IC licence 12 สิงหาคม 2563
     10. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 12 สิงหาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด 12 สิงหาคม 2563
     12. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 12 สิงหาคม 2563