บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ตำแหน่ง : PART TIME
13 เมษายน 2563
3 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1) ช่วยงานด้านเอกสารต่าง ๆ
2) ช่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
1. เพศหญิง
2. กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส หรือ ระดับปริญญาตรี
3. สาขาวิศวกรรม การบริหาร คอมพิวเตอร์ การตลาด
4. ขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน, มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้น, ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Excel Word เป็นต้น
นนทบุรี
ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
กรณีเป็น PART TIME สามารถตกลงวันที่จะมาทำงานได้
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เลขที่ 15/36 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2191-9696, 0-2191-9858 , แฟกซ์ : 0-2191-9695
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. PART TIME 02 กรกฎาคม 2563
     2. พนักงานยานยนต์ /พนักงานส่งสินค้า 02 กรกฎาคม 2563
     3. SALE ENGINEER 02 กรกฎาคม 2563